3.2 Försäljning, distribution och förädlingsfunktioner

Insatsområden

Målbild 2030

Det finns en effektiv infrastruktur för försäljning och distribution av livsmedel – i hela kedjan från råvara, förädling, paketering, distribution till försäljning – i hela länet.

För att nå målen behövs insatser för 

  • att utveckla försäljningskanaler som skapar ökad lönsamhet genom möten mellan kund och producent
  • att öka närvaron av närproducerade livsmedel i livsmedelskedjornas butiker och att öka den närproducerade matens synlighet
  • att arbeta fram lösningar för en fungerande distribution av livsmedel i hela länet
  • att behålla och skapa nya viktiga förädlingsfunktioner som slakterier och kvarnar

Pågående insatser

Mat från bonden

Projektet Mat från bonden ska skapa ökad försäljning och förädling av lokala livsmedel i Västerbotten. Producenter erbjuds seminarier för att öka kunskapen om produktutveckling och

Läs mer ->

Fler odlar mer – grönsaker

Fler odlar mer är ett projekt i Västerbotten för samverkan mellan trädgårdsföretagare och med andra aktörer i livsmedelskedjan. Syftet med projektet är att skapa nätverk,

Läs mer ->

Västerbottens spannmål

Bagarna efterfrågar mjöl från åkrarna i länet och konsumenternas intresse för lokala råvaror ökar. Med ett förändrat klimat och lämpliga sorter utökas dessutom möjligheterna att

Läs mer ->

Marknadssamverkan Kött

Hushållningssällskapet driver projektet Marknadssamverkan Kött. Målet med projektet att öka lönsamheten för medverkande livsmedels/producentföretag och lokalsamhället i Burträskbygden. Detta genom att en större del av

Läs mer ->

Slakt- och stycksamverkan

Hushållningssällskapet driver projektet Slakt- och stycksamverkan. Syftet  är att utreda hållbara samverkanslösningar avseende slakt och styckning i Burträskbygden med mål att öka förutsättningarna för lantbrukarnas egen

Läs mer ->