2.3 Trygg livsmedelsförsörjning i vardag, vid händelse av kris och ytterst krig

Insatsområden

Målbild 2030

God och säker tillgång till mat bidrar till trygghet i vardagen och beredskap att hantera fredstida kriser, höjd beredskap och ytterst krig

För att nå målen behövs insatser för 

  • att samtliga kommuner arbetar fram beredskapsplaner för livsmedelsförsörjning inom samhällsviktig verksamhet som kommunen ansvarar för såsom skola, vård och omsorg utifrån hela hotskalan
  • att verksamma inom livsmedelsproduktion rustar för att klara effekter av ett förändrat klimat i jordbruket och för att klara samhällsstörningar
  • att producera mer mat i Västerbotten, vilket också är hela livsmedelsstrategins huvudinriktning

Pågående insatser

Fler odlar mer – grönsaker

Fler odlar mer är ett projekt i Västerbotten för samverkan mellan trädgårdsföretagare och med andra aktörer i livsmedelskedjan. Syftet med projektet är att skapa nätverk,

Läs mer ->