Produkter

Livsmedel i Västerbotten

På det här sidorna vill vi berätta om vilka insatser som pågår, främst i Västerbotten, men också i närområdet och till viss del nationellt, för att bidra till en utvecklad livsmedelsnäring. Indelningen följer den regionala livsmedelsstrategins struktur och tanken är att sidorna ska ge en överblick på vad som sker inom  livsmedelsstrategins olika insatsområden och produktkategorier.

Vilda bär

Västerbotten har en unik tillgång på vilda bär så som blåbär, lingon och hjortron. Idag plockas knappt 10 procent av bären och det finns därför en stor potential att både plocka och förädla mer vilda bär i regionen.

Produkter

Innehåll