Mer mat från Västerbotten

Västerbottens regionala livsmedelsstrategi

Det övergripande målet för Västerbottens regionala livsmedelsstrategi är att producera mer mat i Västerbotten och öka efterfrågan på mat härifrån. Genom att producera mer mat får ökar vi sysselsättning och tillväxt och bidrar till en tryggare livsmedelsförsörjning. Mer mat från Västerbotten är bra för miljön och klimatet och bidrar till öppna landskap med biologisk mångfald. Västerbotten har en fantastisk matkultur att värna och bygga vidare på.

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Handlardagen 2024 i Vilhelmina

Handlardagen 28-29/8. En dag för våra handlare som håller landsbygden levande. Lyssna på inspirerande föreläsningar och mingla med kollegor. Teman är obemannad service, hur man kan ta tillvara på turismen, och lokal mat. Under dag två får ni träffa livsmedelsproducenter i Västerbotten som presenterar sina företag och produkter.

Läs mer »
Mandel Matfestival

Mandels matmarknad

Mandel matmässa 21/9 är en återkommande säsongsbetonad mässa och har som ambition att bli en av Norrlands största mat- och dryckesmässor. För producenter och partners, stora som små.

Läs mer »
Bild på bröd lånad från Hushållningssällskapet

Hembygdens smaker

Vill din förening utvecklas inom mat? På Hushållningssällskapets lärplattform kan du nu ta del av kunskap från projekt Hembygdens smaker för att lära dig mer om bland annat livsmedelshygien, värdskap

Läs mer »
Kvinna står i odlingstunnel

Lokal mat i Västerbotten

Kan det nyvaknade intresset för beredskap bli en möjlighet för Västerbottens inland? Föredrag (18/6) av och samtal med Hans von Essen, seniorrådgivare på BERAS International och ordförande Ekologiska Lantbrukarna i Sörmland.

Läs mer »

Vill ni anordna en regelsafari?

I november arrangerade LRF Mjölk en lyckad regelsafari tillsammans med Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Länsstyrelsen i Stockholm. Syftet var att på plats visa på den regelbörda som lantbrukarna lever under. Suzanne

Läs mer »
Tiraholms Fisk. Förädlad fisk. Bild lånad från Nisse Ekwall.

Träff om insjöfiske i Västerbotten

Fisketräff 13/5 om insjöfiske i Västerbotten. Insjöfiske: en resurs för nationell livsmedelsförsörjning och lokala ekonomier. Nisse Ekwall och Axel Ydrén berättar om småskaligt insjöfiske och fiskeförädling.

Läs mer »
Bild på bröd lånad från Hushållningssällskapet

Att skapa lockande matevent

Den 21a maj erbjuder Hushållningssällskapet ett webinar där de utgår från spannmål och bröd som exempel på hur man kan skapa lockande aktiviteter för matvent.

Läs mer »
Stina Karlgren, enhetschef Samhällsbyggnad Region Västerbotten, Lena Friborg samhällsbyggnadsstrateg Region Västerbotten, Helene Hellmark Knutsson landshövding Västerbotten och Lotta Folkesson ordförande LRF Västerbotten inledde konferensen Mer mat från Västerbotten. Foto: Cecilia Lindell, Länsstyrelsen Västerbotten

En tillbakablick på livsmedelskonferensen

Region Västerbotten anordnade en lyckad livsmedelskonferens i början på februari tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten och LRF Västerbotten – det regionala partnerskapet bakom den regionala livsmedelsstrategin.

Läs mer »
Riikka Glan Engmal

Välkommen Riikka!

Läs en kort intervju med Riikka. Riikka har klivit in i rollen som projektledare inom livsmedel och strategi på Region Västerbotten och kommer att arbeta med statistik, indikatorer, analys, hon kommer att hålla i träffarna inom Mat i Fokus nätverket, samt anordna livsmedelskonferenser, och mycket mer.

Läs mer »

Uppdatering om Livsmedelsstrategin 2.0

Landsbygdsminister Peter Kullgren höll det första mötet med Livsmedelspolitiska rådet den 13 mars. Arbetet som påbörjades 2023 fortsätter med att analysera och vidareutveckla de inspel som samlats in till Livsmedelsstrategin

Läs mer »
Foto: Matfiskodlarna

Slutkonferens: Miljökassen

Välkommen att delta vid den digitala slutkonferensen för projektet “Miljökassen” tisdagen den 9 april klockan 13.00 – 16.30. Syftet med projektet har varit att genom försök med ny teknik för

Läs mer »
Inbjudan till seminarier om hållbara matvanor

Inbjudan till seminarier om hållbara matvanor

Välkomna till seminarier om hållbara matvanor ur ett hälso-, miljö- och klimatperspektiv De nordiska näringsrekommendationerna, NNR 2023, är den mest aktuella och heltäckande sammanställningen av forskning om mat och hälsa.

Läs mer »
Nytt stöd att söka för förädling

Nytt stöd att söka för förädling

Från och med den 1 februari finns det ett nytt investeringsstöd för förädling att söka. Närmare 190 miljoner kronor har fördelats ut till länsstyrelserna och Sametinget som handlägger stödet.  

Läs mer »
Logotyp. Sweden Food Arena är en nationell arena där aktörer från hela livsmedelskedjan samverkar kring innovation och forskning för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor.

Sweden Food Arena – Aktuella utlysningar

Sweden Food Arena är en nationell arena där aktörer från hela livsmedelskedjan samverkar kring innovation och forskning för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor. Arenan är ett resultat av regeringens

Läs mer »
Digital kurs i grönsaksodling i nordligt klimat

Grönsaksodling i nordligt klimat

22 februari 2024, klockan 18.00–20.00 Välkommen till en digital kvällskurs om grönsaksodling i nordligt klimat. Kursen hålls av Hanh Huynh som är hortonom och affärsutvecklare vid Hushållningssällskapets försöksanläggning i Öjebyn. 

Läs mer »

Stöd till biogasproduktion

Aktörer som producerar biogas från stallgödsel och/eller producerar biogas som uppgraderas till biometan i gas- eller vätskeform är välkomna att söka stöd för sin biogasproduktion. Sista dag för ansökan är

Läs mer »

Starta eget mathantverksföretag

Efter årsskiftet startar en ny version av Eldrimners populära utbildning Starta eget mathantverksföretag. Denna gång är inriktningen bär-, frukt- och grönsaksförädling. Du får lära dig grunderna om bärdrycker och äppelmust,

Läs mer »

Tyck till om Livsmedelsstrategin

Under 2023 inleder regeringen arbetet med en livsmedelsstrategi 2.0 Nu efterfrågar de en fortsatt dialog med livsmedelskedjans företrädare för att fånga upp hur livsmedelsstrategin på bästa sätt kan utvecklas och

Läs mer »

Vart tar skogsbären vägen?

Det har länge funnits osäkerheter kring insamling och handel med vilda bär i Sverige. En ny studie baserad på intervjuer med svenska bärföretag har sammanställt information om säsongen 2021. Sammanställningen

Läs mer »

Nordic Wildberry Conference

7-8 september 2023 är det en forskarkonferens om vilda bär på Scharinska villan i Umeå som en del av Nordic Wildberry Week. Här finns chansen att lyssna på engagerade talare

Läs mer »

Ät hela Västerbotten

Hur ska man kommunicera så att fler väljer livsmedel som producerats i Västerbotten? Det ska Länsstyrelsen Västerbotten försöka ta reda på i samverkan med butiker, restauranger, kockar, akademi, länets producenter

Läs mer »

Har du synpunkter på Livsmedelsstrategin?

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt

Läs mer »

Golleguolli

Gollegoulli är en dokumentärfilm om samiskt fiske, inspelad i Norrbotten. Filmen är ett samarbete mellan Svenska Samernas Riksförbund och Slow Food Sápmi. På YouTube finns en sammanfattning av filmen på

Läs mer »

Är du säker?

Lantbruket är en olycksdrabbad bransch. Varje år sker många olyckor med svåra skador och ibland dödlig utgång. Det finns många vinster med att jobba förebyggande med arbetsmiljö och säkerhet. Vid

Läs mer »

Informationsträffar om landsbygdsprogrammet

Nya landsbygdsprogrammet 2023–2027 har nu kommit i gång. Länsstyrelsen erbjuder informationsträffar för jordbruksstöden och projekt- och företagsstöden.  Storuman, Hotell Toppen 21 februari klockan 13.00-15.00  Lycksele, Hotell Lappland, 22 februari klockan

Läs mer »

Utlysning till civilsamhället för mat och klimat

Vinnova utlyser projektstöd till civilsamhället för att jobba med klimat kopplat till bland annat mat.   Vinnova vill se innovativa lösningar för klimatomställning inom fokusområdena hållbar industri, mobilitet, samhällsbyggnad och mat.  Stödet

Läs mer »

Många utlysningar för matprojekt ute nu

Det är många utlysningar med möjlighet till finansiering för utvecklingsprojekt inom livsmedelssektorn just nu. Jordbruksverket har utlysningar för att utveckla svensk måltidsturism och för innovationsprojekt inom jordbruks-, trädgårds- eller rennäringen

Läs mer »

Många söker odlingsmark

Länsstyrelsen i Västerbotten arbetar med att förmedla mark mellan dem som har “arbetslös” betes- eller odlingsmark och de som vill odla mer men saknar mark.  Just nu är det enligt

Läs mer »

Aktiviteter & insatser

Aktiviteter och insatser i livsmedelsstrategins riktning På det här sidorna vill vi berätta om vilka insatser som pågår, främst i Västerbotten, men också i närområdet och till viss del nationellt,

Läs mer »