Mer mat från Västerbotten

Västerbottens regionala livsmedelsstrategi

Det övergripande målet för Västerbottens regionala livsmedelsstrategi är att producera mer mat i Västerbotten och öka efterfrågan på mat härifrån. Genom att producera mer mat får ökar vi sysselsättning och tillväxt och bidrar till en tryggare livsmedelsförsörjning. Mer mat från Västerbotten är bra för miljön och klimatet och bidrar till öppna landskap med biologisk mångfald. Västerbotten har en fantastisk matkultur att värna och bygga vidare på.

Nyheter

Stöd till biogasproduktion

Aktörer som producerar biogas från stallgödsel och/eller producerar biogas som uppgraderas till biometan i gas- eller vätskeform är välkomna att söka stöd för sin biogasproduktion.

Läs mer »

Starta eget mathantverksföretag

Efter årsskiftet startar en ny version av Eldrimners populära utbildning Starta eget mathantverksföretag. Denna gång är inriktningen bär-, frukt- och grönsaksförädling. Du får lära dig

Läs mer »