Mer mat från Västerbotten

Västerbottens regionala livsmedelsstrategi

Det övergripande målet för Västerbottens regionala livsmedelsstrategi är att producera mer mat i Västerbotten och öka efterfrågan på mat härifrån. Genom att producera mer mat får ökar vi sysselsättning och tillväxt och bidrar till en tryggare livsmedelsförsörjning. Mer mat från Västerbotten är bra för miljön och klimatet och bidrar till öppna landskap med biologisk mångfald. Västerbotten har en fantastisk matkultur att värna och bygga vidare på.

Nyheter

Många utlysningar för matprojekt ute nu

Det är många utlysningar med möjlighet till finansiering för utvecklingsprojekt inom livsmedelssektorn just nu. Jordbruksverket har utlysningar för att utveckla svensk måltidsturism och för innovationsprojekt

Läs mer »

Många söker odlingsmark

Länsstyrelsen i Västerbotten arbetar med att förmedla mark mellan dem som har “arbetslös” betes- eller odlingsmark och de som vill odla mer men saknar mark. 

Läs mer »