Aktiviteter & insatser

Insatsområden

Aktiviteter och insatser i livsmedelsstrategins riktning

På det här sidorna vill vi berätta om vilka insatser som pågår, främst i Västerbotten, men också i närområdet och till viss del nationellt, för att bidra till en utvecklad livsmedelsnäring. Indelningen följer den regionala livsmedelsstrategis struktur och tanken är att sidorna ska ge en överblick på vad som sker inom  livsmedelsstrategins de olika insatsområden. Hör gärna av dig om du vill att ditt utvecklingsprojekt ska finnas med här. 

1. Hållbar efterfrågan på närproducerade livsmedel

2. Hållbar produktion och försörjning

3. Goda villkor för företagande

4. Innovationskraft och kompetensförsörjning