1.1 Fler väljer mat från Västerbotten

Insatsområden

Målbild 2030

Västerbottens invånare känner stolthet över den lokala maten, har god kunskap om den och väljer i hög grad produkter från Västerbotten eller närområdet. Maten från Västerbotten är välkänd och uppskattad nationellt och internationellt för den goda och genuina maten 

För att nå målen behövs insatser för 

  • ökad medvetenhet om den närproducerade matens betydelse för miljö, klimat, hälsa, arbetstillfällen, kulturlandskap och biologisk mångfald  
  • att stärka berättelsen om maten och råvarorna från Väster­botten  
  • stärka event där mat och dryck från regionens lyfts både lokalt, nationellt och internationellt  
Ren_juan-encalada-9lau4mL-FAE-unsplash

Pågående insatser

Stöd för medvetna livsmedelsval

Matkompassen, Länsstyrelsen Västerbotten Vad vi äter påverkar vår hälsa, men också platsen vi bor på. Sverige och länets regionala livsmedelsstrategi ska verka för fler medvetna matval.

Läs mer ->

Hitta den lokala maten

Matkompssen, Länsstyrelsen Västerbotten Det ska vara enkelt att hitta maten som produceras i Västerbotten. Matkompassen – Länsstyrelsen Västerbotten försöker samla länetsalla livsmedelsproducenter på en och

Läs mer ->