1.4 Minskat matsvinn – för miljö, klimat och plånbok

Insatsområden

Målbild 2030

Matsvinnet från hushåll, handel, restaurang och offentliga kök är halverat. Hela råvaran används i hela i livsmedelskedjan. Det oundvikliga matavfallet sorteras och återvinns.

För att nå målen behövs insatser för 

  • ökad kunskap om matsvinnets negativa påverkan på miljö- och klimat och hur man kan minska svinn genom genomtänkta inköp, förvaring, tillagning och rester i länets kök – i hushållen, i restaurangköken och i offentliga kök
  • minskat matsvinn i produktionsledet och i dagligvaruhandeln

Pågående insatser