Dokument

Rapporter och presentationsunderlag [PDF]

TitelBeskrivningKategoriUppladdningsdatumNedladdningslänkhf:doc_categories
Förstudie: Arctic Food Innovation Hub

I Västerbotten och i viss mån norra Sverige saknas ett väl utvecklat innovations- och näringslivsfrämjande …

2 april 2024rapporter-mer-mat-fran-vasterbotten
Underlagsrapport: Vem tar över gården?

Rapporten beskriver orsaker till utmaningarna med att åstadkomma ägarskiften i jordbruksföretag och lägger också ett …

, 10 februari 20222021 rapporter-mer-mat-fran-vasterbotten rapporter
Förstudierapport: Innovation i livsmedelskedjan i Västerbotten och Norrbotten

Rapporten beskriver ett antal  livsmedelsvärdekedjor  och pekar på potential för utveckling, med särskilt fokus på …

10 februari 2022rapporter-norra-sverige
Underlagsrapport: Utbildning och kompetensförsörjning

Rapporten beskriver hur utbildningslandskapet ser ut för utbildningar inom livsmedelssektorn. Rapporten pekar på ett antal …

10 februari 2022rapporter-mer-mat-fran-vasterbotten
Underlagsrapport: Lokal mat i offentliga kök

Rapporten beskriver möjligheter och utmaningar med att öka andelen närproducerade livsmedel i offentliga kök, i …

10 februari 2022rapporter-mer-mat-fran-vasterbotten
Underlagsrapport: Logistik och transport av livsmedel

Rapporten beskriver utmaningarna kring att transportera livsmedel från leverantör till kund och lägger ett antal …

10 februari 2022rapporter-mer-mat-fran-vasterbotten
Underlagsrapport: Fysisk planering för ökad livsmedelsproduktion

Rapporten beskriver behovet av att värna jordbruksmark och annan livsmedelsproducerande mark. och tar upp förslag …

10 februari 2022rapporter-mer-mat-fran-vasterbotten
Underlagsrapport: För en tryggad livsmedelsförsörjning i Västerbotten

Rapporten beskriver behovet av en trygg livsmedelsförsörjning och krisbereskap. Rapporten tar också upp de utmaningar …

10 februari 2022rapporter-mer-mat-fran-vasterbotten
Underlagsrapport: Småskalig livsmedelsproduktion och försäljningsvägar

Rapporten beskriver möjligheter och utmaningar kring småskalig livsmedelsproduktion och framväxten och behovet av nya för …

10 februari 2022rapporter-mer-mat-fran-vasterbotten
Underlagsrapport: Miljö & Klimat

Rapporten beskriver livsmedelsproduktionens miljö- och klimatpåverkan och hur vi kan arbeta för att minska negativa …

10 februari 2022rapporter-mer-mat-fran-vasterbotten
Underlagsrapport: Regler och villkor

Rapporten beskriver de mervärden som svensk lagstiftning ger för kvaliteten på maten. Den tar också …

10 februari 2022rapporter-mer-mat-fran-vasterbotten
Regional livsmedelsstrategi – Mer mat från Västerbotten

Västerbottens regionala livsmedelsstrategi – Mer mat från Västerbotten. Strategin beskriver nuläge, mål och behovet av …

10 februari 2022rapporter-mer-mat-fran-vasterbotten
Skafferiet mellan kust och fjäll

Underlagsrapport till den regionala livsmedelsstrategin. Beskriver primärproduktionen i Västerbotten och potentialen för ökad livsmedelsproduktion och …

29 november 2021rapporter-mer-mat-fran-vasterbotten
Nära mat – klimatavtryck från norrbottnisk livsmedelsproduktion

En rapport inom ramarna för arbetet med Norrbottens livsmedelsstrategi. Rapporten lyfter fakta om miljöpåverkan av …

2 november 2021rapporter-norra-sverige