Rapporten beskriver de mervärden som svensk lagstiftning ger för kvaliteten på maten. Den tar också upp vikten av en effektiv och rättssäker myndighetsutövning .Rapporten  är framtagen av länsstyrelsen i Västerbotten som ett underlag för formandet av den regionala livsmedelsstrategin.

Filtyp: pdf
Kategorier: Rapporter-Mer mat från Västerbotten
Taggar: regler villkor rättssäker tillsyn lagstiftning tillstånd regelbörda myndighetsutövning