Rapporten beskriver livsmedelsproduktionens miljö- och klimatpåverkan och hur vi kan arbeta för att minska negativa miljö- och klimateffekter. Rapporten är framtagen av Länsstyrelsen i Västerbotten och utgör ett underlag till den regionala livsmedelsstrategin.

Filtyp: pdf
Kategorier: Rapporter-Mer mat från Västerbotten
Taggar: miljö klimat klimatbelasting metan koldioxid