Underlagsrapport: Vem tar över gården?

Rapporten beskriver orsaker till utmaningarna med att åstadkomma ägarskiften i jordbruksföretag och lägger också ett antal förslag till fortsatt arbete för att underlätta ägarskiften. Underlagsrapport: Vem tar över gården? är framtagen av LRF Västerbotten och Region Västerbotten i samverkan och utgör ett underlag till den regionala livsmedelsstrategin.