En rapport inom ramarna för arbetet med Norrbottens livsmedelsstrategi. Rapporten lyfter fakta om miljöpåverkan av Norrbottens egen matproduktion och konsumtion, med tyngdpunkt vid klimatpåverkan från växthusgasutsläpp.

Filtyp: pdf
Kategorier: Rapporter-Norra Sverige
Taggar: klimat klimatpåverkan klimatbelastning Norrbotten, Nära mat