1.2 Mer närproducerad mat i de offentliga köken

Insatsområden

Målbild 2030

Mer närproducerade livsmedel serveras till kunder och patienter, i personalmatsalar, förskolor, skolor och gym – nasieskolor samt vid arrangemang och konferenser.

För att nå målen behövs insatser för 

  • att styrdokument bereder större plats för den lokala maten på den offentliga tallriken 
  • ett stärkt samarbete mellan länets kommuner och region för mer närproducerade livsmedel i de offentliga köken 
  • ett ökat samspel mellan livsmedelsproducenter, förädlingsledet, grossister, transportörer, upphandlare och de offentliga köken till exempel genom branschdialoger
  • god tillgång till kompetensutveckling i de offentliga köken 
  • kunskapsutveckling och stöd för de leverantörer och grupper av leverantörer som vill lämna anbud till offentlig sektor

Pågående insatser

Mer lokal mat i offentliga kök

Att få in mer lokalproducerad mat i de offentliga köken är ett prioriterat insatsområde för politikerna i Region Västerbottens regionala utvecklingsnämnden. Region Västerbotten planerar att

Läs mer ->