Måltidsverksamheten på Västerbottens lasarett och sjukstugor ses över

Måltidsstrategi, pågående utvecklingsarbete, Region Västerbotten

Region Västerbotten håller på att ta fram en måltidsstrategi för måltidsverksamheten vid de tre lasaretten. Strategin ska styra alla måltider som serveras i hälso- och sjukvården och ska behandla bland annat kvalitetskrav, driftsformer, upphandling och patientupplevelser. Strategin ska se till både i den mat som serveras på avdelningar, i cafeer och även personalens mat

Beslut om måltidsstrategin väntas under 2023

Kontaktperson för strategin är Gabrielle Eriksson, gabrielle.eriksson@regionvasterbotten.se, verksamhetsutvecklare på Region Västerbotten, Verksamhetsområde Digitalisering och Service. 

 

LF 2022-02-08