1.3 Lokal mat i restauranger och en ökad måltidturism

Insatsområden

Målbild 2030

Mat och dryck från Västerbotten är en etablerad rese – anledning och en självklar del av en måltidsupplevelse i regionen.

För att nå målen behövs insatser för 

  • enklare kommunikation och ett ökat samspel mellan måltidsanordnare och lokala producenter
  • att skapa ett tydligt budskap att kommunicera med omvärlden om den höga kvaliteten på maten från Västerbotten och norra Sverige
  • att det finns tillgång till utbildning och kompetensutveckling riktat till kockar och andra måltidsanordnare

Pågående insatser

Smaka på Vindelälven

I projektet Smaka på Vindelälven arbetar Gold of Lapland med att skapa fler hållbara matupplevelser som ska få länets besökare att stanna längre och uppleva

Läs mer ->