Visit Sweden Exportprogram för Måltidsturism 2030

Exportprogrammet för Måltidsturism 2030  drivs av Sveriges marknadsförings-organisation Visit Sweden med målet att Sverige år 2030 ska erbjuda måltidsupplevelser i hela landet, att nya arbetstillfällen ska ha skapats och en ny exportmarknad ska ha etablerats för svensk måltidsturism. Region Västerbotten Turism deltar främst inom området kunskapsspridning och arbetar för att det material som tas fram i projektet ska erbjudas genom digitala lösningar och självstudiematerial. Exportprogrammet finansieras av Jordbruksverket, EU:s jordbruksfond och deregionala turismorganisationer som deltar i projektets aktiviteter. 

Regional kontaktperson i Västerbotten är Kajsa Åberg, kajsa.aberg@regionvasterbotten.se, på Region Västerbotten Turism

Läs mer om Exportprogram för Måltidsturism hos Visit Sweden

 

LF 2022-02-08