Bra mat för barn i Västerbotten

Syftet med projektet är att ge råd till föräldrar om mat som är både närproducerad och nyttig. Insatserna riktar sig till föräldrar via BVC. Råden handlar bland annat om att använda potatis, rotsaker och spannmål som havre, råg och korn och livsmedel med mer lokal prägel, som hjortron istället för bananer, eller palt istället för pasta etc. Projektgruppen består av barnhälsovårdsöverläkare Sven-Arne Silferdal, barnläkare, docent Olof Sandström Umeå Universitet, lektor Elisabeth Stoltz Sjöström, Umeå Universitet (kostvetenskap). Samordnare är Inger Öhlund.

För mer information kontakta  Inger Öhlund, dietist, inger.ohlund@umu.se


Här kan du ta del av recept för små barn: https://www.regionvasterbotten.se/folkhalsa/levnadsvanor/matvanor/bra-mat-for-barn

 

LF 2022-02-08

Hjortron är en utmärkt lokal ersättning för bananer. Foto: Lena Friborg