Nyängen -Odlingslotter i Sorsele

Projektet har restaurerat gammal odlingsmark och erbjuder gratis odlingslotter till invånarna. Även förskolor och SFI har erbjudits lotter. Syftet är att öka förståelse och intresse för odling, jordbruk, renskötsel och lokalproducerad mat och att det går att odla på så nordliga breddgrader som Sorsele.

Projektet drivs av Nyängen Ideell förening och finansieras av Leader Lapland och Landsbygdsfonen. Kontaktperson är Eva Bromee som nås på info@nyangen.se.

Läs mer om projektet hos Leader Lapland

 

LF 2022-02-08