Mat från bonden

Projektet Mat från bonden ska skapa ökad försäljning och förädling av lokala livsmedel i Västerbotten. Producenter erbjuds seminarier för att öka kunskapen om produktutveckling och försäljning. Ett studiebesök i utbildningssyfte planeras liksom ett gemensamt matevent för försäljning och marknadsföring. Eventet arrangeras inom ramen för befintliga arenor och är tänkt att testas för att utvecklas till ett långsiktigt försäljningstillfälle. Projektet utgår från samverkan inom Bondens egen marknad men innefattar en vidare målgrupp, nämligen producenter från hela Västerbotten som jobbar med primärproduktion och/eller förädling av råvaror.

Mat från bonden finansieras av Landsbygdsprogrammet och sträcker sig mellan januari 2022 till och med sista december 2022.

Läs mer om projektet Mat från bonden hos Hushållningssällskapet

LF 2022-02-08