Marknadssamverkan Kött

Hushållningssällskapet driver projektet Marknadssamverkan Kött. Målet med projektet att öka lönsamheten för medverkande livsmedels/producentföretag och lokalsamhället i Burträskbygden. Detta genom att en större del av förädlings- och försäljningsvärdet stannar i området. Genom samverkan är ambitionen att bygga marknad tillsammans med premiumprodukter och inte att konkurrera om marknadsandelarna. Projektet avslutas hösten 2022.

Kontaktperson: Benjamin Bollhöner, Hushållningssällskapet

Läs mer om projektet på Hushållningssällskapets hemsida här

 

 

LF 2022-02-08

Entrecote från Norrland. Foto: Lena Friborg