Slakt- och stycksamverkan

Hushållningssällskapet driver projektet Slakt- och stycksamverkan. Syftet  är att utreda hållbara samverkanslösningar avseende slakt och styckning i Burträskbygden med mål att öka förutsättningarna för lantbrukarnas egen försäljning av kött, gynna lokala förädlingsföretag samt bidra till tillväxt i hela livsmedelskedjan. Projektet har stöd från landsbygdsprogrammet och  pågår till hösten 2022. 

Kontaktperson: Benjamin Bollhöner, Hushållningssällskapet

 

Kalvar i Fårberget. Foto: Lena Friborg