Mer lokal mat i Norsjö, Malå och Lycksele

Projekt, Välkommen till bygden, Gold of Lapland Välkommen till bygden är ett  projekt som syftar till att stärka bygden genom att öka attraktiviteten i bygden (Norsjö, Malå, Lycksele) och få fler boende/besökare att konsumera lokalt. Projektet ska också stärka lanthandlare genom att aktivt arbeta med matsvinn och ”skapa” nya rätter kopplat till lokala caféer eller […]

Måltidsverksamheten på Västerbottens lasarett och sjukstugor ses över

Måltidsstrategi, pågående utvecklingsarbete, Region Västerbotten Region Västerbotten håller på att ta fram en måltidsstrategi för måltidsverksamheten vid de tre lasaretten. Strategin ska styra alla måltider som serveras i hälso- och sjukvården och ska behandla bland annat kvalitetskrav, driftsformer, upphandling och patientupplevelser. Strategin ska se till både i den mat som serveras på avdelningar, i cafeer […]

Digitala steget – för digital mognad i besöksnäringen

Digitala Steget, pågående projekt, Region Västerbotten Turism Digitala steget  riktar sig till alla besöksnäringsföretag som behöver höja sin digitala kunskap och närvaro.  De digitala verktygen för marknadsföring, informationsspridning och bokning inom besöksnäringen blir fler och fler. För små- och medelstora företag kan det ibland kännas svårt att hänga med i ”det senaste” och veta hur […]

Mer lokal mat i offentliga kök

Att få in mer lokalproducerad mat i de offentliga köken är ett prioriterat insatsområde för politikerna i Region Västerbottens regionala utvecklingsnämnden. Region Västerbotten planerar att dra igång ett arbete och söka projektmedel för jobba med frågan.  Ett uppstartsmöte planeras under våren 2022. Alla som är intresserade är välkomna att höra av sig. Kontaktperson: Lena Friborg, […]