Digitala steget – för digital mognad i besöksnäringen

Digitala Steget, pågående projekt, Region Västerbotten Turism

Digitala steget  riktar sig till alla besöksnäringsföretag som behöver höja sin digitala kunskap och närvaro.  De digitala verktygen för marknadsföring, informationsspridning och bokning inom besöksnäringen blir fler och fler. För små- och medelstora företag kan det ibland kännas svårt att hänga med i ”det senaste” och veta hur man kan optimera sin digitala närvaro för att skapa synlighet och affärer. Det saknas hos många en genomtänkt plan. Märkbart är att många turistföretagare ej är synliga på vitala digitala plattformar idag. Den globale resenären kan inte veta var företagen finns utan ett digitalt ansikte. 

Digitala steget erbjuder bland annat seminarier, coachning, hjälp att skapa en tilltalande webbsida.

Satsningen Digitala Steget som pågår mellan 2019-2022.

Mer information finns hos Region Västerbotten Turism

 

LF 2022-02-08