Matkompassen – inspiration och motivation

Matkompassen -Inspiration och motivation, pågående projekt, Länsstyrelsen Västerbotten r

Projektet ska verka för att möta efterfrågan genom att sprida kunskap om livsmedelsproduktionens mervärden i länet Västerbotten.

Projektet pågår mellan 2020-06-01 och 2022-12- 31 och medfinansieras av Landsbygdsprogrammet

Läs mer här https://www.matkompassen.info/om-matkompassen


LF 2022-00-00