Utveckling och diversifiering med Matkompassen

Matkompassen -inspiration och motivation, Länsstyrelsen Västerbotten

 

Projektet ska syfta till att digitalt inspirera småskaliga livsmedelsföretag i Västerbotten om hur de på olika sätt kan utveckla eller diversifiera den egna verksamheten. 

Läs mer här https://www.matkompassen.info/om-matkompassen/