Förstudie: Mat och naturupplevelser längs Vindelälven

Biosfärsområdet med mat och naturupplevelser i fokus, förstudieprojekt, Route, Gastronomique

Projektet utgör en förstudie inför ett större utvecklingsprojekt som planeras omfatta allt från “ax till mat på tallrik” med olika aktörer som matproducenter, restauranger, matställen, caféer och butiker samt sevärdheter och besöksmål med naturupplevelser. Förstudien ska göras i samarbete med främst Biosfärområdet Vindelälven- Juhtatdahka, Hela Sverige ska Leva, Studieförbundet Vuxenskolan, Inlandsmat , World Forest Forum och TURE. Den senare är en viktig byförening för Tavelsjö och Rödåsel. 

Projektet ska se över möjligheterna att erbjuda företagare i Biosfärområdet, att som ett komplement till övrig verksamhet, också erbjuda skog och natur för att förbättra hälsa och välmående. Tanken är bl a att nyttja kunskap från forskning och regional utveckling om skogens betydelse för människans hälsa som SLU har tagit fram och att använda den erfarenhet av att föra ut forskningen till olika naturföretagare som gjorts i Botnia Atlantica-projektet Nordic Nature Health Hub.

Projektet pågår mellan 2022-01-01 och 022-07-31 och medfinansieras av Region Västerbotten

Kontaktperson är projektledare Ulla Blomqvist  ulla.blomqvist@tavelsjo.se 

LF 2022-02-15

Älvmötet i Vännäsby. Foto: Lena Friborg