Livmedelsindustriföretag får stöd efter pandemin

Insats Team SMF Västerbotten, pågående projekt, RISE

 

Syftet med projektet är att stötta industriföretag som har fått problem på grund av coronapandemin. Projektet har inte ett specifikt  på livsmedel men företagen Grönsaksfabriken och Bastuträsk Charkuteri  deltar i projektet. Projektet stödjer företagen om med  kunskap kring teknik, affärsmodeller, analyser etc. utifrån företagens specifika behov. 10 företag deltar. Projektet drivs av RISE och och finansieras av Tillväxtverket och Region Västerbotten. 

Projektledare är Peter Bökmark, peter.bokmark@ri.se och kontaktperson på Region Västerbotten är Bengt Strömgren, bengt.stromgren@regionvasterbotten.se

 

LF 2022-02-08