Värdekedjan för vilda bär utvecklas i projekt

FINEST och Faichain, två pågående projekt, RISE  FINEST -mer bär i svenska livsmedel En av FINEST målsättningar är bidra till att den norrländska bärindustrin utvecklas och att svenska bär i större utsträckning än idag används i hälsosamma och goda livsmedel. Projektet kommer bland annat utveckla nya bärförädlingsprocesser. Syftet är att bygga kunskap för att skapa […]

Forskning om vilda bär som potential för regional utveckling

Vilda bär i förändring, pågående projekt, Umeå Universitet   I det här Formasfinansierade forskningsprojektet undersöker Umeå Universitet, Institutionen för geografi hur  vilda bär kan bli resurs med för att utveckla glesbygdsområden och kopplar samman det med migrantarbetskraftens förutsättningar.  Bärindustrin fungerar som ett forskningsexempel på  ett globalt system som besitter potential till att skapa regional utveckling […]