Vart tar skogsbären vägen?

Det har länge funnits osäkerheter kring insamling och handel med vilda bär i Sverige. En ny studie baserad på intervjuer med svenska bärföretag har sammanställt information om säsongen 2021. Sammanställningen visar att den kommersiella insamlingen av vilda bär uppgick till 25 000 ton. Det motsvarar några enstaka procent av den årliga bärtillgången i Sveriges natur. Blåbär och lingon dominerar medan hjortron utgör några enstaka procent. Merparten av bären plockades av drygt 5 000 thailändska bärplockare som var knutna till ett tiotal svenska bärhandlare men anställda av utländska bemanningsföretag. En mindre del av bären plockades av enskilda bärplockare, ofta med härkomst från länder i östra Europa. Läs mer om Bärometern här.

Bild2