Smaka på Vindelälven

I projektet Smaka på Vindelälven arbetar Gold of Lapland med att skapa fler hållbara matupplevelser som ska få länets besökare att stanna längre och uppleva mer. Projektet ska skapa fler och bättre måltidsupplevelser och smakrundor med bland annat koppling till lantbruken i Vindelälvens närhet, samiska kulturbärare och befintliga matkreatörer. Projektgeografin utgörs av kommunerna vid Vindelälvens avrinningsområde: Norsjö, […]

Förstudie: Mat och naturupplevelser längs Vindelälven

Biosfärsområdet med mat och naturupplevelser i fokus, förstudieprojekt, Route, Gastronomique Projektet utgör en förstudie inför ett större utvecklingsprojekt som planeras omfatta allt från “ax till mat på tallrik” med olika aktörer som matproducenter, restauranger, matställen, caféer och butiker samt sevärdheter och besöksmål med naturupplevelser. Förstudien ska göras i samarbete med främst Biosfärområdet Vindelälven- Juhtatdahka, Hela […]

Nätverk för hållbara restauranger i Umeå

Nätverket Mat&Klimat i norr, pågående verksamhet, Umeå kommun   Umeå kommun driver ett nätverk för restauranger i Umeå som vill ta sitt engagemang i hållbarhetsfrågorna till nästa nivå och sporra varandra. Idag består nätverket av 13 restauranger och skolkök.  Restaurangnätverket är en del av Umeå kommuns klimatarbete och inom projektet Den koldioxidsnåla platsen 2.0 Vill […]

Mer utländska besökare till Malå, Norsjö, Lycksele och Vilhelmina

Exportfokus, pågående projekt, Gold of Lapland: Sedan 2014 har Gold of Lapland arbetat med export inom besöksnäringen där främsta målmarknaden har varit Nederländerna. Denna satsning har gett god utdelning dels för de företag som är med i exportgruppen, men även för Västerbottens län i stort. Projektet Exportfokus ska därför verka för att vidareutveckla denna satsning […]

Mer lokal mat i Norsjö, Malå och Lycksele

Projekt, Välkommen till bygden, Gold of Lapland Välkommen till bygden är ett  projekt som syftar till att stärka bygden genom att öka attraktiviteten i bygden (Norsjö, Malå, Lycksele) och få fler boende/besökare att konsumera lokalt. Projektet ska också stärka lanthandlare genom att aktivt arbeta med matsvinn och ”skapa” nya rätter kopplat till lokala caféer eller […]

Visit Sweden Exportprogram för Måltidsturism 2030

Exportprogrammet för Måltidsturism 2030  drivs av Sveriges marknadsförings-organisation Visit Sweden med målet att Sverige år 2030 ska erbjuda måltidsupplevelser i hela landet, att nya arbetstillfällen ska ha skapats och en ny exportmarknad ska ha etablerats för svensk måltidsturism. Region Västerbotten Turism deltar främst inom området kunskapsspridning och arbetar för att det material som tas fram i […]

Digitala steget – för digital mognad i besöksnäringen

Digitala Steget, pågående projekt, Region Västerbotten Turism Digitala steget  riktar sig till alla besöksnäringsföretag som behöver höja sin digitala kunskap och närvaro.  De digitala verktygen för marknadsföring, informationsspridning och bokning inom besöksnäringen blir fler och fler. För små- och medelstora företag kan det ibland kännas svårt att hänga med i ”det senaste” och veta hur […]

Bärkraft, avslutat projekt

Bärkraft, avslutat projekt, Gold of Lapland Gränsöverskridande projekt som genom genomförts av Gold of Lapland, Visit Hemavan Tärnaby samt Helgeland Reiseliv i Norge. Målet är att få företag att göra en handlingsplan för sitt eget hållbarhetsarbete med särskilt fokus på turistnäring och destinationens utveckling. Matens betydelse ingår.   Läs mer ->

Lapland Culinary Region, avslutat

Avslutat projekt, Vilhelmina kommun Projektet riktade sig till matproducenter, restaurangföretag/matställen och butiker i länets 9 inlandskommuner, med målet att öka produktionen, förädlingen  och försäljningen av lokala råvaror för främst besöksnäringen. Det övergripande målet är att bidra till en mer exportmogen besöksnäring året runt med ett tydligt fokus på exportmogna måltidsupplevelser men även exportmogna produkter.  Kontaktperson: […]