Lapland Culinary Region, avslutat

Avslutat projekt, Vilhelmina kommun

Projektet riktade sig till matproducenter, restaurangföretag/matställen och butiker i länets 9 inlandskommuner, med målet att öka produktionen, förädlingen  och försäljningen av lokala råvaror för främst besöksnäringen. Det övergripande målet är att bidra till en mer exportmogen besöksnäring året runt med ett tydligt fokus på exportmogna måltidsupplevelser men även exportmogna produkter. 

Kontaktperson: Ulla Blomqvist

Maila Ulla ->

Läs mer ->