Bärometer 2021 – en kartläggning av vart skogsbären tar vägen

Nyhet  Bärometer 2021 Det har länge funnits osäkerheter kring insamling och handel med vilda bär i Sverige. En ny studie baserad på intervjuer med svenska bärföretag har sammanställt information om säsongen 2021. Den bild som målas upp är i linje med tidigare uppskattningar men bjuder också på överraskningar.  Sammanställningen visar att den kommersiella insamlingen av […]

Smaka på Vindelälven

I projektet Smaka på Vindelälven arbetar Gold of Lapland med att skapa fler hållbara matupplevelser som ska få länets besökare att stanna längre och uppleva mer. Projektet ska skapa fler och bättre måltidsupplevelser och smakrundor med bland annat koppling till lantbruken i Vindelälvens närhet, samiska kulturbärare och befintliga matkreatörer. Projektgeografin utgörs av kommunerna vid Vindelälvens avrinningsområde: Norsjö, […]

Svenska ambassaden slutar utfärda arbetstillstånd till thailändska bärplockare

Nyhet Larm om falska och felaktiga dokument och missförhållanden gör att ambassaden agerar  Svenska ambassaden i Thailand stoppar utfärdandet av visum och arbetstillstånd till thailändska bärplockare, rapporterar Sveriges radio ekot. Enligt Sveriges ambassadör Jon Åström Gröndahl står det klart att falska och felaktiga dokument lämnats in till ambassaden. Enligt honom handlar det om att stå […]

Ny teknik för frystorkning av bär utvecklas i norra Sverige

Nyhet Polarbröd och Nordisk bärinnovation i nytt samarbete kring norrländska bär I norra Sverige finns gott om bär med smak och näring av högsta kvalitet. Genom att frystorka dem bibehålls smak och näringsämnen maximalt. Idag finns ingen storskalig produktion av frystorkade bär i Sverige. Största delen av frystorkade bär på marknaden importeras. Det vill Nordisk […]

Film: Hur fungerar kontrollen av primärproduktion?

Hur fungerar den offentliga kontrollen av primärproducenters verksamhet? Länsveterinär Annelie Grip Hansson på Länsstyrelsen Västerbotten reder ut detta i filmen Hur fungerar den offentliga kontrollen som producerats inom ramen för Matkompassen. Se filmen  direkt här: Matkompassen – med fokus på livsmedelslagstiftningen! – YouTube   Läs mer om Matkompassen här: https://www.matkompassen.info/producent/      

Ungdomar reflekterar över val av mat

Matvalet, Matkompassen, Länsstyrelsen Västerbotten. MatValet är ett skolprogram där högstadieungdomar får möjlighet att reflektera kring hållbar produktion och konsumtion av mat. Ett digitalt platsoberoende skolmaterial och en interaktiv utställning kommer att vara tillgängligt från maj 2022 vid Exploratoriet i Skellefteå. Läs mer om programmet på:  https://exploratoriet.se/matvalet/   Matvalet har utarbetats inom ramen för projektet Matkompassen -fler unga […]

Utveckling och diversifiering med Matkompassen

Matkompassen -inspiration och motivation, Länsstyrelsen Västerbotten   Projektet ska syfta till att digitalt inspirera småskaliga livsmedelsföretag i Västerbotten om hur de på olika sätt kan utveckla eller diversifiera den egna verksamheten.  Läs mer här https://www.matkompassen.info/om-matkompassen/  

Greppa näringen

 Projektet Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både du som lantbrukare och miljön tjänar på. Målet är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och en säker användning av växtskyddsmedel. Mer information på Länsstyrelsens hemsida: Kompetensutveckling och rådgivning | Länsstyrelsen Västerbotten lansstyrelsen.se) Mer information på Greppa näringens hemsida: Greppa – Greppa    

Råd för skötsel av ängs- och betesmarker

Rådgivning för skötsel av ängs- och betesmarker, Länsstyrelsen Västerbotten. Naturliga ängs- och betesmarker hör till de mest artrika miljöerna i odlingslandskapet och dom är värda att bevaras för den biologiska mångfalden. Många arter som idag är rödlistade (hotade arter) har koppling till ängs och betesmarker.  Länsstyrelsen erbjuder kostnadsfri rådgivning till dig som går i restaureringstankar […]

Markförmedling

Markförmedling, Länsstyrelsen Västerbotten. Ett rikt odlingslandskap är ett av Sveriges 16 miljömål. Mycket av den odlings- och betesmark vi har i vårt län tenderar att växa igen då bristen på djurhållare ökar på många platser. Länsstyrelsens markförmedling ger djurhållare och odlingsintresserade, som saknar egen mark, möjlighet att söka mark och markägare har i sin tur […]