Utveckling och diversifiering med Matkompassen

Matkompassen -inspiration och motivation, Länsstyrelsen Västerbotten   Projektet ska syfta till att digitalt inspirera småskaliga livsmedelsföretag i Västerbotten om hur de på olika sätt kan utveckla eller diversifiera den egna verksamheten.  Läs mer här https://www.matkompassen.info/om-matkompassen/  

Mat från bonden

Projektet Mat från bonden ska skapa ökad försäljning och förädling av lokala livsmedel i Västerbotten. Producenter erbjuds seminarier för att öka kunskapen om produktutveckling och försäljning. Ett studiebesök i utbildningssyfte planeras liksom ett gemensamt matevent för försäljning och marknadsföring. Eventet arrangeras inom ramen för befintliga arenor och är tänkt att testas för att utvecklas till […]

Fler odlar mer – grönsaker

Fler odlar mer är ett projekt i Västerbotten för samverkan mellan trädgårdsföretagare och med andra aktörer i livsmedelskedjan. Syftet med projektet är att skapa nätverk, öka och utbyta kunskap och stärka företagens konkurrenskraft. Projektet ska bidra till att öka länets självförsörjningsgrad av grönsaker och öka utbudet för konsumenter, genom att skapa förutsättningar för både växande […]

Västerbottens spannmål

Bagarna efterfrågar mjöl från åkrarna i länet och konsumenternas intresse för lokala råvaror ökar. Med ett förändrat klimat och lämpliga sorter utökas dessutom möjligheterna att odla spannmål till produktion av livsmedel i länet.  Projektet gör en förstudie som tittar på möjligheterna att etablera en kvarn för livsmedelsändamål i Västerbotten. Inom ramen för förstudien ska en […]

Marknadssamverkan Kött

Hushållningssällskapet driver projektet Marknadssamverkan Kött. Målet med projektet att öka lönsamheten för medverkande livsmedels/producentföretag och lokalsamhället i Burträskbygden. Detta genom att en större del av förädlings- och försäljningsvärdet stannar i området. Genom samverkan är ambitionen att bygga marknad tillsammans med premiumprodukter och inte att konkurrera om marknadsandelarna. Projektet avslutas hösten 2022. Kontaktperson: Benjamin Bollhöner, Hushållningssällskapet […]

Slakt- och stycksamverkan

Hushållningssällskapet driver projektet Slakt- och stycksamverkan. Syftet  är att utreda hållbara samverkanslösningar avseende slakt och styckning i Burträskbygden med mål att öka förutsättningarna för lantbrukarnas egen försäljning av kött, gynna lokala förädlingsföretag samt bidra till tillväxt i hela livsmedelskedjan. Projektet har stöd från landsbygdsprogrammet och  pågår till hösten 2022.  Kontaktperson: Benjamin Bollhöner, Hushållningssällskapet   Kalvar i […]