Marknadssamverkan Kött

Hushållningssällskapet driver projektet Marknadssamverkan Kött. Målet med projektet att öka lönsamheten för medverkande livsmedels/producentföretag och lokalsamhället i Burträskbygden. Detta genom att en större del av förädlings- och försäljningsvärdet stannar i området. Genom samverkan är ambitionen att bygga marknad tillsammans med premiumprodukter och inte att konkurrera om marknadsandelarna. Projektet avslutas hösten 2022. Kontaktperson: Benjamin Bollhöner, Hushållningssällskapet […]

Slakt- och stycksamverkan

Hushållningssällskapet driver projektet Slakt- och stycksamverkan. Syftet  är att utreda hållbara samverkanslösningar avseende slakt och styckning i Burträskbygden med mål att öka förutsättningarna för lantbrukarnas egen försäljning av kött, gynna lokala förädlingsföretag samt bidra till tillväxt i hela livsmedelskedjan. Projektet har stöd från landsbygdsprogrammet och  pågår till hösten 2022.  Kontaktperson: Benjamin Bollhöner, Hushållningssällskapet   Kalvar i […]