Biogas stärker och tryggar hållbar svensk energi- och matproduktion

En ny policy brief från SLU Future Food, framtagen av forskare vid SLU och Linköpings universitet, ger en rad rekommendationer på åtgärder som skulle kunna stärka svensk produktion av biogas och biogödsel.  Välkommen till ett webbinarium där forskare, biogasproducenter och företrädare för myndigheter, regioner diskuterar biogasens roll i ett hållbart livsmedelssystem utifrån policy briefens rekommendationer. […]