Livsmedelskonferens – Mer mat från Västerbotten

Välkommen till en konferens om maten från Västerbotten där vi ska träffas och inspireras av goda exempel och samtala kring vägar framåt för att utveckla matförsörjningen inom Västerbotten. Konferensen tar avstamp i den Regionala livsmedelsstrategins fyra strategiska områden som är hållbar efterfrågan på närproducerade livsmedel, hållbar produktion och försäljning, goda villkor för företagare samt innovationskraft […]

Informationsträffar om jordbrukarstöd och projekt- och företagsstöd 2023-2027

I år förnyas jordbrukspolitiken i Sverige. Nya landsbygdsprogrammet 2023–2027 har nu kommit i gång. Länsstyrelsen erbjuder informationsträffar för jordbruksstöden och projekt- och företagsstöden. Storuman, Hotell Toppen 21 februari klockan 13.00-15.00 Lycksele, Hotell Lappland, 22 februari klockan 9.30-11.30 Skellefteå, Medlefors Folkhögskola, 28 februari klockan 13.00-15.00 Robertsfors, Spiran Sikeå, 1 mars klockan 13.00-15.00 Umeå, Folkets Hus, 2 […]

Naturbete, naturbeteskött och försäljning

Målgrupp: Primärproducenter, med fokus på länets lantbrukare med intresse av naturbeten. Del 2 i Länsstyrelsen digitala seminarieserie Gröna och blåa näringar – för en hållbar framtid Tema: Naturbete, naturbeteskött och försäljning Mer information kommer senare

Grönt och blått – viktiga näringar för en hållbar framtid

Del 1 i Länsstyrelsen Västerbottens NYA! digitala seminarieserie ”Gröna och blåa näringar – för en hållbar framtid” för länets primärproducenter Temat: Klimatanpassning på gården Målgrupp: Primärproducenter med fokus på länets lantbrukare För anmälan och mer info: https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-oss/kalender/kalenderhandelser—vasterbotten/2022-02-21-gront-och-blatt—viktiga-naringar-for-en-hallbar-framtid.html

Informationsträff del 2 för lantbrukare i Västerbotten

Målgrupp: Primärproducenter, denna gång länets lantbrukare Information om investeringsstöd, Klimatklivet, markförmedling, Matkompassen, kompetensutveckling och rådgivning. För mer information se arrangören, Länsstyrelsen Västerbotten, informationsträff

Informationsträff del 1 för lantbrukare

Målgrupp: Länets lantbrukare Information om det nya CAP 2023–2027, jordbrukarstöden, kontroller och veterinära frågor/folkhälsa m.m. Mer information och anmälan finns här