Informationsträffar om jordbrukarstöd och projekt- och företagsstöd 2023-2027

I år förnyas jordbrukspolitiken i Sverige. Nya landsbygdsprogrammet 2023–2027 har nu kommit i gång. Länsstyrelsen erbjuder informationsträffar för jordbruksstöden och projekt- och företagsstöden. Storuman, Hotell Toppen 21 februari klockan 13.00-15.00 Lycksele, Hotell Lappland, 22 februari klockan 9.30-11.30 Skellefteå, Medlefors Folkhögskola, 28 februari klockan 13.00-15.00 Robertsfors, Spiran Sikeå, 1 mars klockan 13.00-15.00 Umeå, Folkets Hus, 2 […]

Naturbete, naturbeteskött och försäljning

Målgrupp: Primärproducenter, med fokus på länets lantbrukare med intresse av naturbeten. Del 2 i Länsstyrelsen digitala seminarieserie Gröna och blåa näringar – för en hållbar framtid Tema: Naturbete, naturbeteskött och försäljning Mer information kommer senare

Grönt och blått – viktiga näringar för en hållbar framtid

Del 1 i Länsstyrelsen Västerbottens NYA! digitala seminarieserie ”Gröna och blåa näringar – för en hållbar framtid” för länets primärproducenter Temat: Klimatanpassning på gården Målgrupp: Primärproducenter med fokus på länets lantbrukare För anmälan och mer info: https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-oss/kalender/kalenderhandelser—vasterbotten/2022-02-21-gront-och-blatt—viktiga-naringar-for-en-hallbar-framtid.html

Informationsträff del 2 för lantbrukare i Västerbotten

Målgrupp: Primärproducenter, denna gång länets lantbrukare Information om investeringsstöd, Klimatklivet, markförmedling, Matkompassen, kompetensutveckling och rådgivning. För mer information se arrangören, Länsstyrelsen Västerbotten, informationsträff

Informationsträff del 1 för lantbrukare

Målgrupp: Länets lantbrukare Information om det nya CAP 2023–2027, jordbrukarstöden, kontroller och veterinära frågor/folkhälsa m.m. Mer information och anmälan finns här