Landsbygdsforum 15/10

Landsbygderna är viktiga för en hållbar utveckling, men då måste också landsbygdernas utveckling bli hållbar. Hur ser det ut med unga på landsbygden och deras företagande? Hur stärker vi relationen mellan stad och land? Vad innebär digitaliseringen för landsbygdens utveckling? Välkommen till samtal och möten under en inspirerande heldag på hotell Lappland. För vem? Organisationer, […]

Inspireras till lieslåtter

Välkommen till liens fantastiska värld! Kom och delta på en inspirationsdag i lieslåtter och ängsskötsel. Jenny Nilsson, Pantersnigeln Äng & Trädgård, visar och lär ut slåtterteknik, bryning och skärpning med fokus på s.k. knackliar.

Vandra i vallfält och prata odling med Länsstyrelsen

På våra vallfältvandringar vi pratar grovfoderodling och bete. Vi tar upp bland annat fröblandningar, betesstrategi, nytt från forskning och försök. Kom och träffa andra med samma intresse och få en bra start för årets vallskörd.

Vandra i vallfält och prata odling med Länsstyrelsen

På våra vallfältvandringar vi pratar grovfoderodling och bete. Vi tar upp bland annat fröblandningar, betesstrategi, nytt från forskning och försök. Kom och träffa andra med samma intresse och få en bra start för årets vallskörd.

Livsmedelskonferens – Mer mat från Västerbotten

Välkommen till en konferens om maten från Västerbotten där vi ska träffas och inspireras av goda exempel och samtala kring vägar framåt för att utveckla matförsörjningen inom Västerbotten. Konferensen tar avstamp i den Regionala livsmedelsstrategins fyra strategiska områden som är hållbar efterfrågan på närproducerade livsmedel, hållbar produktion och försäljning, goda villkor för företagare samt innovationskraft […]

Informationsträffar om jordbrukarstöd och projekt- och företagsstöd 2023-2027

I år förnyas jordbrukspolitiken i Sverige. Nya landsbygdsprogrammet 2023–2027 har nu kommit i gång. Länsstyrelsen erbjuder informationsträffar för jordbruksstöden och projekt- och företagsstöden. Storuman, Hotell Toppen 21 februari klockan 13.00-15.00 Lycksele, Hotell Lappland, 22 februari klockan 9.30-11.30 Skellefteå, Medlefors Folkhögskola, 28 februari klockan 13.00-15.00 Robertsfors, Spiran Sikeå, 1 mars klockan 13.00-15.00 Umeå, Folkets Hus, 2 […]

Naturbete, naturbeteskött och försäljning

Målgrupp: Primärproducenter, med fokus på länets lantbrukare med intresse av naturbeten. Del 2 i Länsstyrelsen digitala seminarieserie Gröna och blåa näringar – för en hållbar framtid Tema: Naturbete, naturbeteskött och försäljning Mer information kommer senare

Grönt och blått – viktiga näringar för en hållbar framtid

Del 1 i Länsstyrelsen Västerbottens NYA! digitala seminarieserie ”Gröna och blåa näringar – för en hållbar framtid” för länets primärproducenter Temat: Klimatanpassning på gården Målgrupp: Primärproducenter med fokus på länets lantbrukare För anmälan och mer info: https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-oss/kalender/kalenderhandelser—vasterbotten/2022-02-21-gront-och-blatt—viktiga-naringar-for-en-hallbar-framtid.html

Informationsträff del 2 för lantbrukare i Västerbotten

Målgrupp: Primärproducenter, denna gång länets lantbrukare Information om investeringsstöd, Klimatklivet, markförmedling, Matkompassen, kompetensutveckling och rådgivning. För mer information se arrangören, Länsstyrelsen Västerbotten, informationsträff

Informationsträff del 1 för lantbrukare

Målgrupp: Länets lantbrukare Information om det nya CAP 2023–2027, jordbrukarstöden, kontroller och veterinära frågor/folkhälsa m.m. Mer information och anmälan finns här