Välkommen till en konferens om maten från Västerbotten där vi ska träffas och inspireras av goda exempel och samtala kring vägar framåt för att utveckla matförsörjningen inom Västerbotten. Konferensen tar avstamp i den Regionala livsmedelsstrategins fyra strategiska områden som är hållbar efterfrågan på närproducerade livsmedel, hållbar produktion och försäljning, goda villkor för företagare samt innovationskraft och kompetensförsörjning. Läs mer om program och anmäl dig här

februari 7 @ 08:30
08:30 — 16:00 (7h 30′)

söder om Umeå, Strömbäcks folkhögskola

Länsstyrelsen Västerbotten, LRF Västerbotten, Region västerbotten