Välkommen till konferensen – Mer mat från Västerbotten, 7 februari 2024

Mer mat från Västerbotten, 7 feb 2024

Tid: 7 februari 2024
Plats: Strömbäcks folkhögskola söder om Umeå
Anmälan är stängd

Vid frågor kontakta lena.friborg@regionvasterbotten.se

Välkommen till en konferens om maten från Västerbotten där vi ska träffas och inspireras av goda exempel och samtala kring vägar framåt för att utveckla matförsörjningen inom Västerbotten. Konferensen tar avstamp i den Regionala livsmedelsstrategins fyra strategiska områden som är hållbar efterfrågan på närproducerade livsmedel, hållbar produktion och försäljning, goda villkor för företagare samt innovationskraft och kompetensförsörjning.

Program:

08.30  Fika och incheckning

09.00 Välkommen, inledning och kort om den regionala livsmedelsstrategin

Rickard Carstedt (S) regionråd och ordförande, regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten, Helene Hellmark Knutsson, landshövding Västerbotten, Lotta Folkesson, ordförande regionstyrelsen, LRF Västerbotten, Lena Friborg, samhällsbyggnadsstrateg, Region Västerbotten

09.45 Strategiskt område 1: Hållbar efterfrågan på närproducerade livsmedel – Hur stärker vi marknaden för mat från norra Sverige?

Kommunens strategi för en ökad lokal livsmedelsförsörjning, Klaus Dudenhofer Kostchef och Tobias Linder upphandlingschef, Lycksele kommun

Hur vi främjar lokala produkter, Alexander Björk, Marknadschef, ICA Kvantum Skellefteå

Exportsatsningen, Try Swedish, programchef Maria Kärnerud, Business Sweden

10.30 Kaffepaus

11.45  Strategiskt område 2: Hållbar produktion och försörjning – Vilken potential finns till ökad produktion och hur frigör vi den potentialen?

Hur säkrar vi basmaten mjölk och kött? Göran Olofsson, ordförande Norrmejerier och Magnus Nilsson, VD Nyhléns Hugosons

Från vatten och skog till bord, Josef Nygren, VD Umlax och Marita Stinnerbom (G) Ledamot Sametinget och Sametingets rennäringsnämnd, Li Holmberg, New Nordic Beverage AB 

12.00 LUNCH

13.00  Strategiskt område 3: Goda villkor för företagande – Hur utvecklar vi ett bra företagsklimat?

Läget inom det svenska jordbruket, nationella strategin och reformer, Lars-Erik Lundqvist, Näringspolitisk expert LRF

Det här behövs för en ökad livsmedelsproduktion, Peter Jonsson, ordförande ICA-handlarnas förbund

14.00 Strategiskt område 4: Innovationskraft och kompetensförsörjning – Hur stärker vi livsmedelsinnovation i norra Sverige?

En kraftsamling för ökad innovation i livsmedelssektorn: resultat från förstudie, Anna-Karin Karlsson, Senior affärsutvecklare inom jordbruk och livsmedel, RISE

Vilken innovation behövs för ökad livsmedelproduktion, vilka är våra styrkor och
svagheter?
Mårten Hetta, Utvecklingschef/Forskare, SLU

Forslundagymnasiet – en resurs för livsmedelsproduktionen, Jonas Stenlund, rektor, Forslundagymnasiet, Umeå

14.45 Summering av dagen

15.00 Mingel och fika

Konferensen Mer mat från Västerbotten anordnas av Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten och LRF Västerbotten som är det regionala partnerskapet bakom den regionala livsmedelsstrategin Mer mat från Västerbotten

Mindre förändringar i programmet kan ske.  Länk till anmälningsformulär

Varmt välkomn