Slutkonferens för Mer mat fler jobb

Två projekt med namnet Mer mat fler jobb startade 2018, båda med livsmedelsstrategin som utgångspunkt och med finansiering från Svenska ESF-rådet. Projektens syfte är att företag inom gröna näringar och livsmedelsindustrin ska utvecklas, växa och hitta rätt arbetskraft så att mer livsmedel kan produceras i Sverige. Arbetsförmedlingen och Lantbrukarnas Riksförbund är projektägare. Livsmedelsföretagen och Krinova […]