Två projekt med namnet Mer mat fler jobb startade 2018, båda med livsmedelsstrategin som utgångspunkt och med finansiering från Svenska ESF-rådet. Projektens syfte är att företag inom gröna näringar och livsmedelsindustrin ska utvecklas, växa och hitta rätt arbetskraft så att mer livsmedel kan produceras i Sverige.

Arbetsförmedlingen och Lantbrukarnas Riksförbund är projektägare. Livsmedelsföretagen och Krinova är också aktörer i projekten.

Under den gemensamma slutkonferensen kommer projektens arbeten och resultat redovisas och en paneldebatt kommer att hållas. Konferensen är en hybridkonferens. Den kommer att äga rum på Europahuset i Stockholm och i en digital kanal. En inbjudan kommer i särskild ordning.

Läs mer här

maj 18 @ 10:00
10:00 — 15:00 (5h)

Stockholm och digitalt

Arbetsförmedlingen med flera