Mer mat från Västerbotten

En regional livsmedelsstrategi och en plattform för stärkande av livsmedelsnäringen i Västerbotten

Uppstartsmöte december 2017

Uppstartsmöte december 2017

Den 8 december 2017 arrangerades ett uppstartsmöte för arbetet med Västerbottens regionala livsmedelsstrategi, med god uppslutning från många olika aktörer inom länets livsmedelsutveckling.

Mer mat från Västerbotten är ett samarbete mellan