Djurfoder, spannmål och oljeväxter

Vi vill se en ökad självförsörjningsgrad på djurfoder och utveckling av en lönsam produktion av spannmål och oljeväxter för humankonsumtion.


Vallodling fungerar bra i det norrländska klimatet. Länet är självförsörjande på vall och det finns även potential för en effektivare odling som kan skapa utrymme för mer av andra grödor. Vall är flerårig och ger klimatmässiga fördelar. Odlingen av spannmål går huvudsakligen till djurfoder, men täcker bara behoven till cirka 50 procent. Det finns också ett ökande intresse i bagerinäringen för lokalt odlat spannmål och regionen har behov av en modern kvarn. Kallt klimat försvårar idag storskalig produktion av baljväxter det behövs ett utvecklingsarbete för att produktionen ska kunna öka.

Vete

Västerbottens spannmål

Bagarna efterfrågar mjöl från åkrarna i länet och konsumenternas intresse för lokala råvaror ökar. Med ett förändrat klimat och lämpliga sorter utökas dessutom möjligheterna att odla spannmål till produktion av livsmedel i länet.  Projektet gör en förstudie som tittar på möjligheterna att etablera en kvarn för livsmedelsändamål i Västerbotten. Inom ramen för förstudien ska en marknadsanalys för lokalproducerat mjöl genomföras och nödvändig infrastruktur kartläggas. Projektet sker i samverkan med olika företag som odlar och förädlar spannmål och är öppet för fler intresserade deltagare. Projektet drivs av Hushållningssällskapet och pågår till hösten 2022.  Läs mer på Hushållningssällskapets sida här LF 2022-02-08 Kaviarmacka. Foto: Lena Friborg

Image hover effect image

Djurfoder, spannmål och oljeväxter

Klicka för att läsa mer

Image hover effect image

Närodlade vegetabilier – efterfrågan större än utbudet

Klicka för att läsa mer

Image hover effect image

Honung

Klicka för att läsa mer

Image hover effect image

Nöt, gris och lamm – högre grad av självförsörjning

Klicka för att läsa mer

Image hover effect image

Vilt – inte bara i jägarnas frysboxar

Klicka för att läsa mer

Image hover effect image

Vilda bär – skogens guld med potential att skapa en ny industri

Klicka för att läsa mer

Image hover effect image

Vilda örter och svamp

Klicka för att läsa mer

Image hover effect image

Övrig livsmedelsindustri

Klicka för att läsa mer

Image hover effect image

Mjölk och mejeri – en regional styrka att bygga vidare på

Klicka för att läsa mer

Image hover effect image

Fågel och ägg

Klicka för att läsa mer

Image hover effect image

Vild och odlad fisk – mer fiske och ökade värden

Klicka för att läsa mer

Image hover effect image

Renen – ökat värde på renkött

Klicka för att läsa mer

Image hover effect image

Mjölk och mejeri – en regional styrka att bygga vidare på

Klicka för att läsa mer

Image hover effect image

Fågel och ägg

Klicka för att läsa mer

Image hover effect image

Vild och odlad fisk – mer fiske och ökade värden

Klicka för att läsa mer

Image hover effect image

Renen – ökat värde på renkött

Klicka för att läsa mer