Västerbottens spannmål

Bagarna efterfrågar mjöl från åkrarna i länet och konsumenternas intresse för lokala råvaror ökar. Med ett förändrat klimat och lämpliga sorter utökas dessutom möjligheterna att odla spannmål till produktion av livsmedel i länet. 

Projektet gör en förstudie som tittar på möjligheterna att etablera en kvarn för livsmedelsändamål i Västerbotten. Inom ramen för förstudien ska en marknadsanalys för lokalproducerat mjöl genomföras och nödvändig infrastruktur kartläggas. Projektet sker i samverkan med olika företag som odlar och förädlar spannmål och är öppet för fler intresserade deltagare. Projektet drivs av Hushållningssällskapet och pågår till hösten 2022. 

Läs mer på Hushållningssällskapets sida här

 

 

LF 2022-02-08

Kaviarmacka. Foto: Lena Friborg