En tillbakablick på livsmedelskonferensen

Region Västerbotten anordnade en lyckad livsmedelskonferens i början på februari tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten och LRF Västerbotten – det regionala partnerskapet bakom den regionala livsmedelsstrategin. 

Stina Karlgren, Region Västerbotten, inledde dagen tillsammans med Helen Hellmark Knutsson, Landshövding Västerbotten, och Lotta Folkesson, LRF Västerbotten.

Stina Karlgren, enhetschef Samhällsbyggnad Region Västerbotten, Lena Friborg samhällsbyggnadsstrateg Region Västerbotten, Helene Hellmark Knutsson landshövding Västerbotten och Lotta Folkesson ordförande LRF Västerbotten inledde konferensen Mer mat från Västerbotten. Foto: Cecilia Lindell, Länsstyrelsen Västerbotten
Stina Karlgren enhetschef Samhällsbyggnad Region Västerbotten, Lena Friborg samhällsbyggnadsstrateg Region Västerbotten, Helene Hellmark Knutsson landshövding Västerbotten och Lotta Folkesson ordförande LRF Västerbotten inledde konferensen Mer mat från Västerbotten. Foto: Cecilia Lindell, Länsstyrelsen Västerbotten

Landshövdingen inledde med ett citat från Sverker Olofsson, i kontext med Norrland som skafferi, “Hur man än vrider och vänder på saker så kan man inte äta batterier och man blir inte så mätt på stål heller, inte ens om det är grönt.” Hellmark Knutsson berättar att vi lever in en orolig värld och att de “globala stora, försörjningskedjor vi har byggt upp att de inte är riktigt hållbara … Vi behöver verkligen ställa om och i det här är det så att ingen kan göra allt, men alla kan göra något, och vi behöver samverkan, samarbete och skapa gemensamma visioner om hur vi ska klara vår framtid både på ett hållbart men också robust och resilient sätt.”

Enligt Hellmark Knutsson behöver livsmedelsproducenter nå ut till större marknader. “Det är först när vi får upp produktionen så att vi klarar av att exportera som vi har utrymme för att i värsta fall plocka hem produktionen om det värsta skulle kunna inträffa.”

Lena Friborg, strateg med ansvar för livsmedelsfrågor på Region Västerbotten, gav en orientering inom den regionala livsmedelsstrategin, vad den säger, och varför den är så viktig. Lena förklarar att livsmedelsstrategin är en bra kunskapssammanställning och visar på nuläge, den hjälper oss att identifiera utmaningar och möjligheter. Strategin ger stöd för prioriteringar på offentliga satsningar och vi kan ha den som underlag för påverkansarbete och den bidrar till samhandling och visa politiskt vilja.

Vilken utveckling vill vi se?

Lena Friborg, Region Västerbotten: “All livsmedelsproduktion behöver öka”

Lena Friborg förklarar att mjölken är en av de viktigaste livsmedlen i Västerbotten. “Vi vill se fler mjölkgårdar och mer småskaliga mejerier. Vi vill ha mer foder för ökad mjölk och köttproduktion och mer spannmål för human konsumtion och en kvarn för lokalproducerat mjöl. Vi behöver mer köttproduktion (nöt, gris, lamm). Vi behöver mer vegetabilier som grönsaker och potatis. Vi behöver mer fågel och ägg, renkött, mer vild och odlad fisk.” Lena fortsätter, “Vi är ganska stora på fiskodling men har väldigt lite yrkesfiske. De vilda bären är enorm resurs där värdet i livsmedelskedjan sker utanför länet. Bären kan komma som nummer två efter mjölken. Vilt kött bör komma ut mer på marknaden. Vilda örter och svamp är också en resurs som inte tas tillvara. Honung är också en produkt som bör satsas på då det främjar pollinatörer.”

Utvecklingen vi vill se inom livsmedelskategorier

Lars-Erik Lundqvist, LRF: “Finansiering och enklare tillståndsprocesser är avgörande”

Lars-Erik Lundqvist, Näringspolitisk expert inom LRF berättade om läget för det svenska jordbruket och om den nationella strategin och EU:s jordbrukspolitik. Lars-Erik uttryckte att ett bra företagsklimat behöver följande: konsumenter som värderar lokal mat; politiker som tycker att jordbruket är viktigt och skapar bra ramvillkor; myndigheter som ger bra service och kortare, enklare tillståndsprocesser och tar hänsyn till djurhälsa och våra miljömål; och till sist men inte minst, banker som bidrar med finansiering.

Anna-Karin Karlsson, RISE: “Det saknas ett näringslivsfrämjande system för livsmedel i norra Sverige

Anna-Karin Karlsson, senior affärsutvecklare inom jordbruk och livsmedel på RISE, presenterade arbetet med en förstudie av innovationskluster inom livsmedel. Behovet till förstudien är grundat att det saknas ett näringslivsfrämjande system för livsmedel i norra Sverige. Karlsson berättar att ”tittar man på ämnet nationellt har det gjorts flera utredningar, och nuläget är att det är projektifierat, fragmenterat, och ineffektivt för livsmedelsinnovation i Sverige. Det behövs tydlig regional koordinering och uppkoppling mot det nationella, och vi behöver nya system för finansiering.” Rapporten på förstudien ger förslag på organisation med länsövergripande handslag. Vi behöver fler partners berättar Anna-Karin och “addera näringslivet och universitet, så det blir hela värdekedjan och maximal effekt. Vi behöver ta ett helhetsgrepp och göra det tillsammans.”

Det var ett fullspäckat schema under dagen med kunniga föreläsare och det var ett aktivt sorl under lunchen och mingelsessionerna. Det viktigaste att ta med sig från dagen är att trots de många utmaningarna så finns en stark vilja att arbeta framåt, tillsammans.

Övriga medverkande:

Rickard Carstedt (S) regionråd och ordförande, regionala utvecklingsnämnden,

Klaus Dudenhofer Kostchef, Lycksele Kommun

Tobias Linder Upphandlingschef, Lycksele kommun

Alexander Björk, Marknadschef, ICA Kvantum Skellefteå

Maria Kärnerud, programchef Try Swedish, Business Sweden

Göran Olofsson, ordförande Norrmejerier

Magnus Nilsson, VD Nyhléns Hugosons

Josef Nygren, VD Umlax

Marita Stinnerbom (G) Ledamot Sametinget och Sametingets rennäringsnämnd

Li Holmberg, New Nordic Beverage AB

Peter Jonsson, ordförande ICA-handlarnas förbund

Mårten Hetta, Utvecklingschef/Forskare, SLU

Jonas Stenlund, rektor, Forslundagymnasiet, Umeå