Rapporten beskriver utmaningarna kring att transportera livsmedel från leverantör till kund och lägger ett antal förslag på fortsatt arbete. Rapporten är framtagen av Region Västerbotten och är ett underlag till den regionala livsmedelsstrategin.

File Type: pdf
Categories: Rapporter-Mer mat från Västerbotten
Tags: logistik transporter grossister