Underlagsrapport: Regler och villkor

Rapporten beskriver de mervärden som svensk lagstiftning ger för kvaliteten på maten. Den tar också upp vikten av en effektiv och rättssäker myndighetsutövning .Rapporten  är framtagen av länsstyrelsen i Västerbotten som ett underlag för formandet av den regionala livsmedelsstrategin.