Underlagsrapport: Miljö & Klimat

Rapporten beskriver livsmedelsproduktionens miljö- och klimatpåverkan och hur vi kan arbeta för att minska negativa miljö- och klimateffekter. Rapporten är framtagen av Länsstyrelsen i Västerbotten och utgör ett underlag till den regionala livsmedelsstrategin.