Tyck till om Livsmedelsstrategin

Under 2023 inleder regeringen arbetet med en livsmedelsstrategi 2.0 Nu efterfrågar de en fortsatt dialog med livsmedelskedjans företrädare för att fånga upp hur livsmedelsstrategin på bästa sätt kan utvecklas och genomföras för att stärka svensk konkurrenskraft. Fram till den 30 juni 2023 kan du maila inspel till  li.livsmedelsstrategin.2.0@regeringskansliet.se

Boka in – Konferens om Västerbottens livsmedelsstrategi, 30 nov

Den 30 november ordnar Region Västerbotten, LRF Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten en konferens där vi träffas för att diskutera och följa upp arbetet med den regionala livsmedelsstrategin Mer mat från Västerbotten. Boka in datumet redan nu. Vi jobbar just nu med programmet och har ni önskemål och idéer är ni välkomna att höra av er […]

Vart tar skogsbären vägen?

Det har länge funnits osäkerheter kring insamling och handel med vilda bär i Sverige. En ny studie baserad på intervjuer med svenska bärföretag har sammanställt information om säsongen 2021. Sammanställningen visar att den kommersiella insamlingen av vilda bär uppgick till 25 000 ton. Det motsvarar några enstaka procent av den årliga bärtillgången i Sveriges natur. […]

Nordic Wildberry Conference

7-8 september 2023 är det en forskarkonferens om vilda bär på Scharinska villan i Umeå som en del av Nordic Wildberry Week. Här finns chansen att lyssna på engagerade talare och paneldebatter med representanter från forskningsinstitut, universitet, offentlig sektor, livsmedelshandel och andra bärnäringar. Konferensen fokuserar främst på nordiska bär, men också på perspektiv på den […]

Ät hela Västerbotten

Hur ska man kommunicera så att fler väljer livsmedel som producerats i Västerbotten? Det ska Länsstyrelsen Västerbotten försöka ta reda på i samverkan med butiker, restauranger, kockar, akademi, länets producenter och kommunala näringslivsfunktioner i det nya samarbetsprojektet Ät hela Västerbotten. Målet med projektet är att i samverkan skapa fler försäljningskanaler och ökad tillgänglighet för både […]

Har du synpunkter på Livsmedelsstrategin?

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, […]

Golleguolli

Gollegoulli är en dokumentärfilm om samiskt fiske, inspelad i Norrbotten. Filmen är ett samarbete mellan Svenska Samernas Riksförbund och Slow Food Sápmi. På YouTube finns en sammanfattning av filmen på Nordsamiska. Se filmen här

Är du säker?

Lantbruket är en olycksdrabbad bransch. Varje år sker många olyckor med svåra skador och ibland dödlig utgång. Det finns många vinster med att jobba förebyggande med arbetsmiljö och säkerhet. Vid två tillfällen den 24 februari erbjuder LRF webbinarier där du får tips om hur du kan arbeta med att skapa säkrare och attraktivare arbetsplatser samt […]

Uppdatering av nationella livsmedelsstrategin på gång

Nu har arbetet med Livsmedelsstrategi 2.0, en uppdatering av den nationella livsmedelsstrategin startat. Regeringen har haft ett möte med ett stort antal aktörer i livsmedelsbranschen och kommer under våren att fortsätta dialogen med företrädare för olika delar av livsmedelskedjan. Med den nya strategin vill regeringen öka självförsörjningen och stärka livsmedelsindustrin och skapa förutsättningar för en […]