Är du säker?

Lantbruket är en olycksdrabbad bransch. Varje år sker många olyckor med svåra skador och ibland dödlig utgång. Det finns många vinster med att jobba förebyggande med arbetsmiljö och säkerhet. Vid två tillfällen den 24 februari erbjuder LRF webbinarier där du får tips om hur du kan arbeta med att skapa säkrare och attraktivare arbetsplatser samt […]

Uppdatering av nationella livsmedelsstrategin på gång

Nu har arbetet med Livsmedelsstrategi 2.0, en uppdatering av den nationella livsmedelsstrategin startat. Regeringen har haft ett möte med ett stort antal aktörer i livsmedelsbranschen och kommer under våren att fortsätta dialogen med företrädare för olika delar av livsmedelskedjan. Med den nya strategin vill regeringen öka självförsörjningen och stärka livsmedelsindustrin och skapa förutsättningar för en […]

Nytt på hemsidan om bär och bärbranschen

Nu finns en sida om berättar om bär och bärbranschen på webbsidan för Mer mat från Västerbotten. Här finns information om pågående utvecklingsprojekt, fakta om bär och bärbranschen och ett kalendarium med bärrelaterade event. RISE i Umeå som driver flera bärrelaterade utvecklingsprojekt har satt upp sidan och uppdaterar den kontinuerligt. En gemensam informationskanal för bärfrågor […]

Genomförande av livsmedelsstrategin – ett kommunalt, regionalt projekt

Den regionala livsmedelsstrategin beslutades 2021. Nu planerar Region Västerbotten för ett projekt tillsammans med länets kommuner som ska stärka genomförandet på kommunal och regional nivå. På regional nivå ska projektet ge en starkare samordningsfunktion och på kommunal nivå är tanken att skapa resurser för ett konkret arbete med näringslivsutveckling med fokus på livsmedelsföretagen.       – […]

Informationsträffar om landsbygdsprogrammet

Nya landsbygdsprogrammet 2023–2027 har nu kommit i gång. Länsstyrelsen erbjuder informationsträffar för jordbruksstöden och projekt- och företagsstöden.  Storuman, Hotell Toppen 21 februari klockan 13.00-15.00  Lycksele, Hotell Lappland, 22 februari klockan 9.30-11.30  Skellefteå, Medlefors Folkhögskola, 28 februari klockan 13.00-15.00  Robertsfors, Spiran Sikeå, 1 mars klockan 13.00-15.00  Umeå, Folkets Hus, 2 mars klockan 13.00-15.00    Anmäl dig […]

Sälj dina livsmedelsprodukter i Revolt – Umeås nya återbruksgalleria!

Många konsumenter efterfrågar lokalproducerade och hållbara produkter. I Revoltsamlas dessa under ett och samma tak. Vill du sälja dina livsmedelsprodukter där?   Revolt är en del av projektet Restart Umeå och ligger i MVG-gallerian. Att ställa utpå Revolt innebär ingen kostnad de första tre månaderna. (Vill du sedan fortsätta sälja kostar det några hundra per månad.) Denna mötesplats kan även […]

Utlysning till civilsamhället för mat och klimat

Vinnova utlyser projektstöd till civilsamhället för att jobba med klimat kopplat till bland annat mat.   Vinnova vill se innovativa lösningar för klimatomställning inom fokusområdena hållbar industri, mobilitet, samhällsbyggnad och mat.  Stödet är riktat till  civilsamhällesorganisationer inklusive sociala företag som koordinatorer och ska samverka tvärsektoriellt med minst ytterligare en projektpart från offentlig sektor, näringsliv och/eller akademin. Det […]

Många utlysningar för matprojekt ute nu

Det är många utlysningar med möjlighet till finansiering för utvecklingsprojekt inom livsmedelssektorn just nu. Jordbruksverket har utlysningar för att utveckla svensk måltidsturism och för innovationsprojekt inom jordbruks-, trädgårds- eller rennäringen och för projekt som att marknadsföra livsmedel. Tillväxtverket har utlysningar riktade till företag om grön omställning och ökad export. Formas, Vinnova med flera har också […]

Välkommen till nya hemsidan för Västerbottens regionala livsmedelsstrategi

Nu är den nya hemsidan för Västerbottens regionala livsmedelsstrategi – Mer mat från Västerbotten, på plats. Här kan du läsa om strategin och hur vi har tänkt jobba för att följa upp den och jobba för att vi ska gå mot målen.  I kalendariet samlar vi så mycket vi känner till av de event som […]

Många söker odlingsmark

Länsstyrelsen i Västerbotten arbetar med att förmedla mark mellan dem som har “arbetslös” betes- eller odlingsmark och de som vill odla mer men saknar mark.  Just nu är det enligt Länsstyrelsen många som söker odlingsmark. Både de som har mark och de som söker mark kan anmäla sitt intresse på på länsstyrelsens markförmedling. T