Rapport om förstudien Arctic food innovation hub

I Västerbotten och i viss mån norra Sverige saknas ett väl utvecklat innovations- och näringslivsfrämjande system med inkubatorer, finansiärer och näringsutvecklare inom livsmedel. Både nationella och regionala aktörer, såväl inom forskning som offentliga aktörer och näringsliv, finns där, men strukturer för samarbete, samhandling och kompetensfrämjande aktiviteter saknas idag. Likaså saknas systematiskt och långsiktigt arbete för […]

Uppdatering om Livsmedelsstrategin 2.0

Landsbygdsminister Peter Kullgren höll det första mötet med Livsmedelspolitiska rådet den 13 mars. Arbetet som påbörjades 2023 fortsätter med att analysera och vidareutveckla de inspel som samlats in till Livsmedelsstrategin 2.0. Kullgren berättar att “det är ett komplext arbete, inte minst juridiskt utifrån svensk rätt och EU-rätten” men lyfter fram att regeringen redan valt att […]

Slutkonferens: Miljökassen

Foto: Matfiskodlarna

Välkommen att delta vid den digitala slutkonferensen för projektet “Miljökassen” tisdagen den 9 april klockan 13.00 – 16.30. Syftet med projektet har varit att genom försök med ny teknik för uppsamling av partiklar från odling av fisk i öppen kasse finna en tekniskt funktionell, kostnadseffektiv metod att från både miljömässig och ekonomisk synvinkel hantera utsläpp […]

Inbjudan till seminarier om hållbara matvanor

Inbjudan till seminarier om hållbara matvanor

Välkomna till seminarier om hållbara matvanor ur ett hälso-, miljö- och klimatperspektiv De nordiska näringsrekommendationerna, NNR 2023, är den mest aktuella och heltäckande sammanställningen av forskning om mat och hälsa. Människors hälsa och näringsbehov är basen i rekommendationerna. Men eftersom maten vi äter även påverkar miljö och klimat har NNR 2023 vägt in hållbarhet i […]

Finanslotsar inom finansiering och ekonomiskt hållbart företagande

Du som är småskalig mathantverks-, livsmedels- och måltidsturism­företagare på landsbygden har nu möjlighet att av upphandlad aktör få skräddarsydd hjälp att hitta finansiering av ditt företag. Den här insatsen pågår under 2024 och ligger inom landsbygds­programmet och den nationella livsmedels­strategin 2030. Ett av målen är att genom kunskap och information skapa en hållbar livsmedels­kedja som […]

Inspirationsföreläsning med Kristina Johansson, Häljegård

Smaka på Vindelälven

När? 19 februari kl 17-19 Var? By The River Konferens/Vandrarhem, Östra Spöland 82A, Vännäs Bli inspirerad av Kristina Johansson, Häljegård, lantbrukare och pionjär inom diversifiering av lantbruk i Västerbotten!  Ta chansen att lyssna, fråga och inspireras av en lantbrukare som valt att stå på flera ben inom sin lantbruksverksamhet. Kristina berättar om familjens resa mot […]

Nytt stöd att söka för förädling

Nytt stöd att söka för förädling

Från och med den 1 februari finns det ett nytt investeringsstöd för förädling att söka. Närmare 190 miljoner kronor har fördelats ut till länsstyrelserna och Sametinget som handlägger stödet.   Stödet kan sökas av mindre företag som vill förädla jordbruks-, trädgårds-, rennärings- eller naturprodukter till olika livsmedel. Förutom jordbruks- och trädgårdsprodukter kan förädlingen omfatta renkött […]

Sweden Food Arena – Aktuella utlysningar

Logotyp. Sweden Food Arena är en nationell arena där aktörer från hela livsmedelskedjan samverkar kring innovation och forskning för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor.

Sweden Food Arena är en nationell arena där aktörer från hela livsmedelskedjan samverkar kring innovation och forskning för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor. Arenan är ett resultat av regeringens Livsmedelsstrategi vars syfte är att öka produktionen, bidra till en konkurrenskraftig livsmedelskedja samt öka sysselsättningen, exporten, innovationskraften och lönsamheten samtidigt som relevanta miljömål nås.   […]

Brett och djupt om svenskt vattenbruk – lunchwebbinarium i fyra delar

Brett och djupt om svenskt vattenbruk - lunchwebbinarium i fyra delar

Välkommen till fyra utbildningstillfällen inom vattenbruk! Webbinarierna riktar sig till dig som är tjänsteperson på en länsstyrelse eller kommun. Du som deltar får inför varje tillfälle ta del av inspelade seminarier. En inbjuden expert och moderator guidar samtalet under webbinariet utifrån era frågor.   Fyra tillfällen 15 februari: Vattenbruk i Sverige, Kristina Sundell, Swemarc 21 […]