Utlysning till civilsamhället för mat och klimat

Vinnova utlyser projektstöd till civilsamhället för att jobba med klimat kopplat till bland annat mat.   Vinnova vill se innovativa lösningar för klimatomställning inom fokusområdena hållbar industri, mobilitet, samhällsbyggnad och mat.  Stödet är riktat till  civilsamhällesorganisationer inklusive sociala företag som koordinatorer och ska samverka tvärsektoriellt med minst ytterligare en projektpart från offentlig sektor, näringsliv och/eller akademin. Det […]

Många utlysningar för matprojekt ute nu

Det är många utlysningar med möjlighet till finansiering för utvecklingsprojekt inom livsmedelssektorn just nu. Jordbruksverket har utlysningar för att utveckla svensk måltidsturism och för innovationsprojekt inom jordbruks-, trädgårds- eller rennäringen och för projekt som att marknadsföra livsmedel. Tillväxtverket har utlysningar riktade till företag om grön omställning och ökad export. Formas, Vinnova med flera har också […]

Välkommen till nya hemsidan för Västerbottens regionala livsmedelsstrategi

Nu är den nya hemsidan för Västerbottens regionala livsmedelsstrategi – Mer mat från Västerbotten, på plats. Här kan du läsa om strategin och hur vi har tänkt jobba för att följa upp den och jobba för att vi ska gå mot målen.  I kalendariet samlar vi så mycket vi känner till av de event som […]

Många söker odlingsmark

Länsstyrelsen i Västerbotten arbetar med att förmedla mark mellan dem som har “arbetslös” betes- eller odlingsmark och de som vill odla mer men saknar mark.  Just nu är det enligt Länsstyrelsen många som söker odlingsmark. Både de som har mark och de som söker mark kan anmäla sitt intresse på på länsstyrelsens markförmedling. T

Ny satsning på kompetenslyft i livsmedelsindustrin i norr

Industriellt Utvecklingscentrum Norr AB (IUC) har beviljats medel från Tillväxtverket för att genomföra projektet Kompetenslyft i livsmedelsindustrin i norr. Projektet pågår från mars 2022 till 31 december 2023. Projektet ska ge en fördjupad bild av kompetensförsörjningsbehoven i livsmedelsindustrin i Västerbotten och Norrbotten och ta fram modeller för hur företag kan arbeta strategiskt med kompetensförsörjning. 5-10 […]