Nyängen -Odlingslotter i Sorsele

Projektet har restaurerat gammal odlingsmark och erbjuder gratis odlingslotter till invånarna. Även förskolor och SFI har erbjudits lotter. Syftet är att öka förståelse och intresse för odling, jordbruk, renskötsel och lokalproducerad mat och att det går att odla på så nordliga breddgrader som Sorsele. Projektet drivs av Nyängen Ideell förening och finansieras av Leader Lapland […]

Fler odlar mer – grönsaker

Fler odlar mer är ett projekt i Västerbotten för samverkan mellan trädgårdsföretagare och med andra aktörer i livsmedelskedjan. Syftet med projektet är att skapa nätverk, öka och utbyta kunskap och stärka företagens konkurrenskraft. Projektet ska bidra till att öka länets självförsörjningsgrad av grönsaker och öka utbudet för konsumenter, genom att skapa förutsättningar för både växande […]