Västerbottens spannmål

Bagarna efterfrågar mjöl från åkrarna i länet och konsumenternas intresse för lokala råvaror ökar. Med ett förändrat klimat och lämpliga sorter utökas dessutom möjligheterna att odla spannmål till produktion av livsmedel i länet.  Projektet gör en förstudie som tittar på möjligheterna att etablera en kvarn för livsmedelsändamål i Västerbotten. Inom ramen för förstudien ska en […]